אדריכלית יעל גלעד

 ׳אוצר טבע׳ – עירוני׳

אודות:
יעל גלעד הינה שותפה מייסדת במשרד 'גלעד-שיף אדריכלות'  העוסק בתכנון אדריכלי, תכנון עיר, עיצוב ויעוץ אקלים ובניה ירוקה. המשרד מתמחה בשילוב ערכי קיימות במבנים ובמרחב הציבורי  ובשימוש בכלי מחקר ומיפוי בתכנון, תוך שילוב אסטרגיות של שימור ויצור אנרגיה, מיקרואקלים, חקלאות וטבע בעיר ומיחזור כבסיס ליצירת מרחבי חיים.
בשנים האחרונות עוסקת בתכנון פיתוח באזורי טבע בעלי רגישות נופית כדוגמת מרכזי מבקרים בשמורות יער עבור קרן קיימת לישראל, פיתוח פעילות חקלאות עירונית לצד שימור והעצמת טבע עירוני בלב מטרופולין תל אביב, ותכנון משולב מחקר לשימור ויצור אנרגיה במבנים.

תקציר הרצאה:
אזור פרדס חנה והמושבות מצטייר מאז ומתמיד כמקום בו ישובים כפריים מוקפים בטבע פתוח. עם זאת בשנים האחרונות תנופת הבניה והפיתוח משנה את האיזון וגם באזורנו העיר מתחילה לעטוף את טבע. מהו הטבע העירוני ולמה הוא חשוב יותר מהנראה לעין? כיצד שומרים על האיזון ומטפחים אותו בצד תהליכי הפיתוח? נתבונן בדוגמאות רלוונטיות ממקומות שונים בארץ, בהתייחס לואדי ואיכויותיו.